Biserica ”Sf.Ilie” și ”Sf.Mina” Turnişor - Sibiu

Donaţi până la 3,5% din impozit pentru cele două proiecte ale bisericii noastre : Pictura bisericii s-au pentru Așezământul Social

Puteţi sprijini proiectele noastre prin direcţionarea a până la 3,5% din impozitul datorat. Conform Codului Fiscal, orice contribuabil poate dispune direcţionarea a până la 3,5% din impozitul datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează şi funcționează în condițiile legii sau unităților de cult.

Pentru direcţionareaa până la 3,5% din impozit către Parohia Ortodoxă Română Sibiu-Turnișor III, se completează Formularul 230 (Vezi şi mai jos). Contribuabilul trebuie să completeze doar secţiunea DATE DE INDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI (Nume, prenume, CNP) şi să semneze în caseta: Semnătură contribuabil.

Formularul se completează și se depune la :

a) Biserica Sf. Ilie Tesviteanul şi Sf. Mare Mucenic Mina – Sibiu, Str. Agricultorilor nr. 25

b) organismul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

Doreşti să ne contactezi?